Sākums

Rezervējiet
izmitināšanu pie mums

?

?

Atcelt/izmainīt rezervāciju

Labākā cena garantēta!

Rezervējiet ar uzticību. Jūs saņemsiet labāko cenu. Garantēts!

Esat nobažījies, ka internetā ir atrodama labāka cena izmitināšanai viesnīcā „Opera Hotel & Spa“, bet esat noguris lēkāt no vienas mājas lapas uz otru, lai to sameklētu? Jūs varat rezervēt izmitināšanu viesnīcas mājas lapā www.operahotel.lv ar pārliecību, ka Jūs patiešām saņemsiet labāko pieejamo cenu. Mēs garantējam, ka nekur citur Jūs neatradīsiet labāku cenu piedāvājumu!

Ja Jūs tomēr atrodat labāku cenu izmitināšanai viesnīcā „Opera Hotel & Spa“ kādā no citām interneta vietnēm pēc tam, kad esat veicis rezervāciju jau www.operahotel.lv , tad, lūdzu, izlasiet uzmanīgi „Labākā cena garantēta“ nosacījumus un aizpildiet lejā izvietoto formu. Mēs izskatīsim Jūsu iesniegto informāciju un gadījumā, ja citā interneta vietnē būs zemāka cena, mēs Jums piešķirsim 10 % atlaidi no Jūsu atrastās cenas un darīsim visu, lai līdzīgu situāciju nākotnē nepieļautu!

 

Nosacījumi

Pretenzijas iesniegšanas termiņi: Pretenzija jāiesniedz, aizpildot viesnīcas mājas lapā pieejamo „Labākā cena garantēta“ formu 24 stundu laikā pēc rezervācija veikšanas, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms iebraukuma dienas plkst. 18:00. Nekāda cita rakstiska pretenzija netiks akceptēta.

Pretenzijas izskatīšanas termiņi: Viesnīcas „Opera Hotel & Spa“ pārstāvji 24 stundu laikā nosūtīs Jums apstiprinājumu uz e-pastu, ka Jūsu pretenzija ir saņemta. Lūdzu, saglabājiet šo e-pastu kā pierādījumu.

Cenas nosacījumi: Zemākajai cenai ir jābūt par to pašu numura kategoriju un tam pašam cilvēku skaitam, uz to pašu datumu, kādi ir Jūsu viesnīcas mājas lapā veiktajā rezervācijā. Ja ir rezervētas vairākas naktis, tad tiek izvērtēta vidējā nakts cena, to salīdzinot ar vidējo nakts cenu viesnīcas mājas lapā veiktajai rezervācijai. Salīdzinājms tiek veikts tam cilvēku skaitam un tai valūtai, kuri norādīti mājas lapā veiktajai rezervācijai.*

Pierādījums: Jums nav nepieciešams rezervēt numuru konkurējošajā portālā. Jums jāpierāda sava pretenzija, nosūtot funkcionālo saiti (ekrānuzņēmumu).

Konkurējošā mājas lapa: Garantija ir spēkā publiski pieejamām cenām konkurējošās mājas lapās** un tām ir jābūt publiski redzamām, pieejamām un rezervējamām. „Labākā cena garantēta“ nav attiecināma uz cenām mājas lapās, kurās nav norādīts viesnīcas nosaukums un atrašanās vieta, cenām atlaižu vortālos vai grupu cenām, tūroperatoru cenām, korporatīvajām cenām, asociāciju cenām un cenām, kas īpaši atrunātas e-pasta vai citādā veidā, un cenām, kas ir daļa no ceļojumu paketes.

Derīgums un atlīdzība: Zemākā cena un atlaide ir piemērojama izrakstīšanās brīdī no viesnīcas. Ja Jūs būsiet veicis viesnīcas mājas lapā www.operahotel.lv rezervāciju ar noteikumu, ka nauda netiek atgriezta, tad starpība ar atrasto lētāko cenu tiks izmaksāta izrakstīšanās brīdī. Ja kādu iemeslu dēļ viesnīcā pie izrakstīšanās Jums netiek samaksāta starpība, tad Jums jāsazinās ar viesnīcas rezervēšanas departamentu 30 dienu laikā kopš izbraukšanas dienas, uzrādot pretenziju vēstuli. Viesnīcas pārstāvji varēs pieprasīt Jums viesnīcas izrakstīšanās dokumentu (rēķina čeku). Pēc pretenzijas izskatīšanas un tās apstiprināšanas, Jūs saņemsiet atlīdzību cenu starpības apmērā.

Spēkā neesošs: „Labākā cena garantēta“ noteikumi ir spēkā neesoši tādos gadījumos, kur cenu viesnīca „Opera Hotel & Spa“ nevar ietekmēt attiecīgajā konkurējošā saitē. Opera Hotel & Spa patur tiesības izmainīt, grozīt, apturēt vai izbeigt „Labākā cena garantēta“ noteikumus pēc viesnīcas ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Piemērojamie tiesību akti: Jebkāda veida strīdi, kas rodas, izskatot pretenziju, tiek risināti pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

 

* Ja salīdzināmā cena ir citā valūtā nekā Opera Hotel & Spa mājas lapā norādītā valūta, viesnīcas pārstāvis pārrēķinās salīdzināmo cenu uz to valūtu, kas norādīta viesnīcas mājas lapā www.operahotel.lv . Pārrēķinot valūtas, tiks piemērots tās dienas valūtas pārrēķina kurss, kas bija spēkā dienā, kad tika veikta rezervācija viesnīcas Opera Hotel & Spa mājas lapā.

**“Labākā cena garantēta“ noteikumu ietvaros konkurējošā mājas lapa tiek definēta kā mājas lapa, kas nepieder viesnīcai Opera Hotel & Spa.

Lūdzu, aizpildiet lejā redzamo formu un mēs akceptēsim Jūsu atrasto zemāko cenu, piešķirot papildus 10 % atlaidi, un apsolām, ka darīsim visu, lai tādas situācijas vairs neatkārtotos!

Лучшие цены он-лайн

*
*
*
*
*